WERKVOORBEREIDER FABRICAGE NIVEAU 4

Doel

Kennis van las- en verbindingstechnieken wordt steeds belangrijker. Internationale regelgeving, kwaliteitsborging en lascoördinatie zijn aan de orde van de dag. Met het certificaat International Welding Specialist toont u aan te beschikken over deze benodigde kennis en kunt u als lascoördinator volgens de EN-ISO 14731 (EN 719)fungeren binnen het bedrijf. Daarin is vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator moeten zijn.

 

Lascoördinatie is de sleutel tot het bereiken van de gewenste kwaliteit voor het lasproduct, omdat lascoördinatiepersoneel verantwoordelijk is voor de maatregelen m.b.t. de kwaliteit van de lasproductie. Voor werken die vallen onder de nieuwe EN 1090 is het inzetten van een lascoördinator verplicht.

 

Omdat lascoördinatie binnen organisaties op het snijvlak met werkvoorbereiding zit, hebben wij een specifieke opleiding opgezet waarbij wij u niet alleen opleiden tot lasspecialist, maar u er tevens voor kunt kiezen de BBL4 opleiding Werkvoorbereider Fabricage te doen.

 

Als Werkvoorbereider fabricage houdt u zich bezig met het calculeren, voorbereiden en ondersteunen van de productie. U heeft contact met klanten die veel vakkennis hebben, maar ook specifieke eisen. U werkt zelfstandig en nauwkeurig, want fouten in tekeningen, calculaties en werkvoorbereiding kunnen leiden tot fouten in het vervolgproces of hoge extra kosten.

 

Doelgroep

Werknemers van bedrijven welke de functie uitoefenen of willen gaan uitoefenen in het kader van werkvoorbereiding, leidinggeven, projectleider, met als specialisatie lascoördinatie.

OPLEIDINGSINHOUD

IWS

 • Module 1 Lasproces en apparatuur
 • Module 2 Materiaal en materiaalgedrag bij het lassen
 • Module 3 Constructie en ontwerp van lasverbindingen
 • Module 4 Fabricage en toepassingen van lasverbindingen
 • Robotlassen
 • STT lassen
 • Laboratoriumonderzoek

 

IWS i.c.m. Werkvoorbereider Fabricage
Opleidingsinhoud IWS aangevuld met:

 • Bedrijfskunde 1 (plannen, uitvoeren en controleren)
 • Bedrijfskunde 2 (organisatie, administratie en marketing)
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Wiskunde
 • Tekenen 3D

DUUR

IWS

De opleiding duurt 2 jaar en wordt wekelijks in een avondtraject aangeboden. 30 dagdelen (per jaar) van 18.15 – 21.30 en een aantal practicumdagen. (Afhankelijk van niveau van de cursist moet rekening gehouden worden met minimaal 4 tot 8 uur zelfstudie per week.)

 

IWS i.c.m. Werkvoorbereider Fabricage

De opleiding duurt 2 jaar (ca. 40 dagen per jaar) en wordt wekelijks in een middag-avond traject aangeboden. De lessen starten om 14.30 en eindigen om 21.30. (Afhankelijk van niveau van de cursist moet rekening gehouden worden met minimaal 6 tot 10 uur zelfstudie per week)DIPLOMERINGIWS

Voor de opleiding IWS geldt dat de opleiding per hoofdonderwerp wordt afgesloten met een examen volgens de voorschriften die zijn vastgesteld door International Institute of Welding (IIW) en een verklaring van de school voor het praktijk-/practicumgedeelte.

 

IWS i.c.m. Werkvoorbereider Fabricage

Hiervoor geldt het bovenstaande inclusief een niveau 4 diploma Werkvoorbereider Fabricage.

TOELATINGSEISENIWS

Een diploma van een VMBO (voorheen LBO-B) en het EWF Certificate European Welding Practitoner (EWP), of

Een diploma van een VMBO (voorheen LBO-B) en een NIL diploma niveau 4, of

Een diploma van de Beroeps Begeleidende Leerweg niveau 3 (BBL 3) Allround constructiewerker (crebonummer 94312), (voorheen secundair leerlingwezen) Constructie- en Apparatenbouwer. 

IWS i.c.m. Werkvoorbereider Fabricage

Een diploma van de Beroeps Begeleidende Leerweg niveau 3 (BBL 3) Allround constructiewerker 94312, (voorheen secundair leerlingwezen) Constructie- en apparatenbouwer met Nederlands en Rekenen in de vooropleiding aantoonbaar op niveau 2F.

Je moet werken bij een erkend leerbedrijf dat geaccrediteerd is of kan worden voor de betreffende opleiding.

Na een intakegesprek wordt bepaald of je voldoet aan de opleidingseisen.