VAKOPLEIDING TECHNIEK


VAKOPLEIDING TECHNIEK is ontstaan uit de bedrijfstakscholen Stichting
Regionaal Opleidingscentrum Cuijk (1982) en Stichting Vakopleiding Metaal
Nijmegen (1986). Van oorsprong is er een sterke band met het regionale
bedrijfsleven. Niet vreemd want beide bedrijfstakscholen zijn opgericht
door de industriële kringen van de regio’s.

De intensieve samenwerking tussen de bedrijfstakscholen en het
bedrijfsleven heeft uiteindelijk geleid tot een fusie en de nieuwe naam,
Vakopleiding Techniek (2010).

Sinds 2012 voert Vakopleiding Techniek ook opleidingen uit onder eigen crebo licentie en heeft een eigen Brinnummer (30PY)

Vakopleiding Techniek biedt zowel volledige opleidingen, praktijkgerichte
cursussen als lascertificeringen aan. Deze worden stuk voor stuk gegeven
door docenten die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.
COMMISSIES

History

Examencommissie

D. de Bruijn - voorzitter
T. Strijbosch - lid
A. Scholten - lid (extern)

History

Beroep voor examens

W. van Raffen - voorzitter
R. Jansen - docent

History

Klachtencommissie

Een deelnemer kan een klacht indienen bij het bevoegd gezag, waarop beroep kan worden aangetekend bij de SGC.