EERSTE MONTEUR ELEKTROTECHNISCHE SYSTEMEN NIVEAU 3

Doel

Als monteur elektrotechnische systemen werk je aan het aanleggen en installeren
van diverse componenten. Denk hierbij aan pompen, motoren, besturingskasten, meet-en
regeltechniek. Je spoort storingen op en verhelpt ze.

 

Veiligheid staat voorop bij de elektromonteur. Je werkt volgens procedures en normen. Rekenvaardigheden zijn essentieel binnen dit vakgebied. Je werkt nauwkeurig, planmatig en systematisch. Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

 

Doelgroep

Monteurs. Jonge vakmensen die binnen een bedrijf door willen groeien naar een volwaardig vakman of vakvrouw.

 

Samenwerking

Voor deze opleiding word je ook ingeschreven bij ROC Nijmegen.

OPLEIDINGSINHOUD

De opleiding wordt aangeboden in 2 varianten:

 

Variant A

Je heb een nog geen ervaring maar wel een VMBO diploma kaderberoeps of hoger

 

Variant B

Je hebt werkervaring en een diploma Monteur Elektrotechniek niveau 2 en stroomt door naar niveau 3

 

Vaktechnisch

Bij Vakopleiding Techniek maken we van jou een vakman of vakvrouw. Je wordt getraind in het maken van elektrische verbindingen middels een elektrisch schema en volgens de wettelijke eisen. Ook het testen en storingzoeken van elektrotechnische installaties behoort tot de praktische vaardigheden die je bij Vakopleiding Techniek krijgt aangeleerd. Elektriciteitsleer is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 

Bij niveau 3 gaan we een stap verder. Verdieping in storingzoeken, plc- technieken en elektrotechniek zijn belangrijk voor jou als zelfstandig monteur.

 

Andere onderwerpen

  • VCA (veiligheid), bij variant A
  • Werknemersvaardigheden, bij variant A
  • Nederlands
  • Rekenen
  • Tekeninglezen
  • Meten
  • Polytechniek (een combinatie van wiskunde, natuurkunde, materialenkennis en mechanica
  • Loopbaan & Burgerschap

DUUR

Variant A

De opleiding duurt 3 jaar (80 dagen per jaar). 2 Dagen per week ben je bij Vakopleiding Techniek en 3 dagen werk je bij jouw leerbedrijf. Het laatste leerjaar bestaat uit een dag en een middag-avond.

 

Variant B

De opleiding duurt 2 jaar (80 dagen per jaar) 2 dagen per week ben je bij Vakopleiding Techniek en 3 dagen werk je bij jouw leerbedrijf. Het laatste leerjaar bestaat uit een dag en een middag-avond van 12:30 uur tot 19:45 uur.

(Afhankelijk van het niveau moet rekening gehouden worden met minimaal 4 tot 6 uur huiswerk/zelfstudie per week.)DIPLOMERINGEen niveau 3 diploma Eerste Monteur.

TOELATINGSEISENVariant A

- VMBO diploma kaderberoeps

- VMBO diploma Theoretisch of Theoretisch gemengd

- HAVO overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4


Variant B

- MBO niveau 2 diploma Monteur

- Je moet werken bij een erkend leerbedrijf dat geaccrediteerd is of kan worden voor de betreffende opleiding. Neem contact op met Vakopleiding Techniek wanneer je hier vragen over hebt of advies over wilt.

- Na een intakegesprek wordt bepaald of je voldoet aan de opleidingseisen.

TOEKOMSTNa het behalen van een MBO niveau 3 diploma, kun je verder met een niveau 4 opleiding.