CNC VERSPANEN ROND - NIVEAU 2

Algemene informatie

De cursus CNC verspanen rond geeft inzicht in het programmeren van CNC draaimachines. Maar ook de werking van en het werken met CNC machines. Na de opleiding zijn deelnemers in staat een programma te schrijven voor een CNC draaimachine en een product te maken op een CNC draaimachine.

De opleidingen zijn individueel gericht. Men werkt zelfstandig onder toezicht van een ervaren docent.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor aankomend CNC verspaners.

 

Cursusinformatie

Toelatingseisen:

Enige aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van CNC verspanen of een afgeronde opleiding CNC verspanen niveau 1.

 

Studiemateriaal:

Studie en lesmateriaal zijn bij de opleiding inbegrepen.

 

Opleidingsduur:

35 dagdelen à 3 uur. Start in overleg: Vakopleiding Techniek hanteert flexibele instroom.

 

Bijzonderheden:

Vakopleiding Techniek kan ook een cursus op maat aanbieden, afgestemd op de wensen van deelnemer of bedrijf. Neem in dat geval contact met ons op.

 

Diplomering:

De cursus kan aan het eind worden afgesloten met een examen en een Vakopleiding Techniek certificaat.

 

Vervolgopleiding:

Programmeren verspanen CNC rond – niveau 3

CURSUSINHOUD

 • Absoluut en incrementeel programmeren
 • Elementaire G- en M-functies
 • Lineaire en circulaire bewegingen
 • Afschuiningen en afrondingen
 • Beitel- en radiuscompensatie
 • Gereedschapsselectie
 • Sprong- en herhaalfuncties
 • Diverse cycli
 • Werkstuknulpunt en nulpuntverschuiving
 • ISO-programmering
 • Snedeopdeling in-en uitwendig draaien
 • Schroefdraadsnijden
 • Steekcyclus
 • Gereedschap (T), Voeding (F) en Toerental (S) bepalen
 • M-functies 
 • Producten maken aan de machine

KOSTEN & SUBSIDIE

De kosten voor deze avondopleiding bedragen: € 4.950,–

Een deelnemend bedrijf van Vakopleiding Techniek kan tegen inlevering van een opleidingsvoucher een korting ontvangen van €300,- op deze cursus.

 

Subsidie

Vraag bij uw opleidingsfonds na wat de subsidiemogelijkheden zijn voor het volgen van deze opleiding.

LET OP: Bij diverse opleidingsfondsen is vooraf goedkeuring vereist.AANMELDENAanmelden kan via het cursus inschrijfformulier. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.