BASIS CNC VERSPANEN ROND - NIVEAU 1

Algemene informatie

De cursus Basis CNC rond geeft inzicht in het programmeren van CNC draaimachines. Maar ook de werking van en het werken met CNC machines. Na de opleiding zijn deelnemers in staat een zeer eenvoudig programma te schrijven voor een CNC draaimachine en is men op de hoogte van basisprincipes van deze technologie. De opleidingen zijn individueel gericht. Men werkt zelfstandig onder toezicht van een ervaren docent

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor aankomend CNC verspaners zonder of met weinig ervaring.

 

Cursusinformatie

Toelatingseisen:

Er zijn geen toelatingseisen gesteld aan deze opleiding. Tekeninglezen en meten in de metaaltechniek zijn gewenst, evenals conventioneel draaien.

 

Studiemateriaal:

Studie en lesmateriaal zijn bij de opleiding inbegrepen.

 

Opleidingsduur:

12 dagdelen à 3 uur. Start in overleg: Vakopleiding Techniek hanteert flexibele instroom

 

Bijzonderheden:

Vakopleiding Techniek kan ook een cursus op maat aanbieden, afgestemd op de wensen van deelnemer of bedrijf. Neem in dat geval contact met ons op.

 

Diplomering:

De cursus kan aan het eind worden afgesloten met een examen en een Vakopleiding Techniek certificaat.

 

Vervolgopleiding:

CNC verspanen rond – niveau 2

CURSUSINHOUD

  • Inleiding CNC draaien
  • Coördinatenstelsel
  • Nulpunten/referentiepunten
  • Gereedschappen en voorinstellen van gereedschappen
  • ISO-programmering
  • Programma versturen naar machine
  • Rechtlijnige bewegingen G00 en G01
  • Circulaire bewegingen G02 en G03
  • Gereedschap (T), Voeding (F) en Toerental (S) bepalen
  • M-functies

KOSTEN & SUBSIDIE

De kosten voor deze avondopleiding bedragen € 1.490,-. Een deelnemend bedrijf van Vakopleiding Techniek kan tegen inlevering van een opleidingsvoucher een korting ontvangen van € 100,- op deze cursus.

 

Subsidie

Vraag bij uw opleidingsfonds na wat de subsidiemogelijkheden zijn voor het volgen van deze opleiding.

LET OP: Bij diverse opleidingsfondsen is vooraf goedkeuring vereist.AANMELDENAanmelden kan via het cursus inschrijfformulier. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.